Pripravujeme pre Vás prehľad možností ďalšieho vzdelávania pre Váš profesionálny a kariérny rozvoj!

Späť

Tu nájdeš zaujímavé možnosti ďalšieho vzdelávania popri štúdiu VŠ alebo po jeho ukončení, ktoré zvýšia/rozšíria tvoju odbornosť, profesionálne zručnosti, vďaka čomu sa staneš pre zamestnávateľov ešte atraktívnejší.
Ak už stážuješ alebo pracuješ, doplňujúcim vzdelávaním si zvýšiš a rozšíriš odbornosť, čo ti pomôže urýchliť tvoj kariérny postup. Vyberáme hlavne možnosti, ktoré môžeš zvládnuť popri štúdiu alebo stáži či práci.

Ponúkneme ti dostupné možnosti:
- rozšírenia tvojho vzdelania (štúdium MBA a iné..)
- odborných kurzov, seminárov a workshopov v rôznych oblastiach
- jazykových kurzov
- iných špecializovaných vzdelávacích aktivít

Never Stop Learning!

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.” Albert Einstein

Už čoskoro!