Ako na motivačný list.

Späť

MOTIVAČNÝ LIST

Koho idete týmto listom motivovať? Budúceho zamestnávateľa, aby mal o vás záujem alebo prejaviť vašu motiváciu pracovať v danej spoločnosti. Najlepšie oboje. A to tak, že poskytnete viac informácií k údajom vo vašom životopise. A napíšte ho tak, že vám náborový manažér zavolá aj v nedeľu večer.

Základné časti motivačného listu sú údaje spoločnosti a vaše kontaktné údaje, pozdrav, o ktorú pozíciu máte záujem a prečo ste na ňu vhodný kandidát, prečo ste najvhodnejší pre danú spoločnosť a čím môžete pozitívne prispieť k činnosti spoločnosti. Na záver spomeňte vaše dobré vlastnosti. Vyjadrite tiež želanie povedať viac na osobnom pohovore. Nezabudnite pozdrav a vaše meno na koniec.

Poznať jednotlivé časti je dobrým prvým krokom. Dôležité je vedieť o čom v jednotlivých častiach písať. Je vhodné použiť v pozdrave meno, komu je list určený. Zistite ho z inzerátu alebo na webstránke spoločnosti. Informácie si nasledovne rozdeľte na tri časti:

  • relevantné informácie, ktorými hneď zaujmete náborového manažéra
  • vymenujte, čo viete ponúknuť danej spoločnosti
  • uveďte prečo ste najvhodnejší kandidát vzhľadom k činnostiam spoločnosti

Uveďte sa v čo najlepšom svetle. Spomeňte vaše dosiahnuté úspechy podstatné vzhľadom k pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. Po prečítaní si musia povedať, že by boli blázni, keby vás nezamestnali.

Môžete použiť niekoľko stratégií, ako zaujať hneď na začiatku. Spomeňte vaše úspechy takým spôsobom, aby sa dali projektovať na činnosť spoločnosti. Ukážte ako dobre poznáte potreby vášho budúceho zamestnávateľa. Urobte si prieskum. Alebo profesionálne opíšte váš entuziazmus, s ktorým budete vykonávať svoju prácu.

Požiadavky na kandidáta uvádzajú jednotlivé vlastnosti a skúsenosti? Uveďte tie vaše. Práve tie, ktoré splnia špecifické požiadavky v inzeráte a doplňte aj ďalšie vhodné charakteristiky. Samozrejme všetky informácie musia byť pravdivé. Vy ste ten budúci kolega alebo kolegyňa, ktorého hľadajú.

V nasledujúcej časti sa sústreďte na to, ako vaše predchádzajúce skúsenosti, vzdelanie a kurzy prispejú k pozitívnej budúcnosti vášho zamestnávateľa. Spomeňte oblasti, kde môžete uplatniť vaše unikátne schopnosti. Náborový manažér by mal vidieť potenciál, ktorý bude vedieť využiť. Určite viete preniesť kompetencie, ktoré ste získali počas predchádzajúcej praxe.

Povedzte im, prečo tak veľmi chcete práve túto pozíciu. Prispôsobte uvedené informácie na mieru konkrétneho inzerátu a požiadaviek. Spomeňte niečo o spoločnosti. Napríklad pripravovaný projekt, o ktorom ste videli oznámenie. Napíšte prečo vás to zaujalo. Priraďte vaše skúsenosti a vedomosti k oblastiam, v ktorých by mohla spoločnosť vďaka vám benefitovať. Práve vy sa predsa viete stať dôležitou súčasťou pracovného tímu.

Záverečný odsek venujte svojim osobným predpokladom. Prečítanie vášho opisu musí vytvoriť dojem, že stretnutie s vami bude radosťou. Popracujte na predstave, ako prispejete k splneniu cieľov vášho budúceho zamestnávateľa. Na záver vyjadrite záujem o poskytnutie ďalších informácií na osobnom stretnutí. Pozdravte a podpíšte sa.

Extra tip: môžete dokonca uviesť P. S. na konci listu, kde uvediete tému, o ktorej by ste sa radi viac porozprávali. Napríklad ako sa vám niečo podarilo zrealizovať.

Súčasťou motivačného listu môže byť tiež súhlas so spracovaním osobných údajov v danej spoločnosti. Je potrebné zvoliť vhodný formát listu, aby všetky uvedené informácie vyzerali usporiadane.

Príklady, ako začať vety v motivačnom liste:

Zaujala ma ponuka.............

Mojim prístupom vďaka...............

Myslím si, že budem vedieť.................

Viem, že pozícia zahŕňa.............

Verím, že moje predpoklady..................

Mám praktické skúsenosti.................

Teším sa, že Vám budem môcť poskytnúť...................

 

 

-----

Ing. Jana Ovesná
Kariérny poradca