Príprava na Váš online pohovor.

Späť

ONLINE POHOVOR

Online pohovor môžete v pohode zvládnuť z vašej izby. Pripravte si jednotlivé časti v predstihu. Pozrite sa na detaily, ktoré vám pomôžu s hladkým priebehom a vytvorením skvelého prvého dojmu. 

Prvý dojem

Chcete určite zapôsobiť a ukázať vaše najlepšie ja. Našťastie nemusíte premýšľať, kam a ako si sadnúť alebo čo mať so sebou. Online pohovor vám dáva väčšiu kontrolu vďaka príprave vo vašom prostredí. Ako sa predstavíte, spôsob používania vášho hlasu, zrozumiteľné vyjadrovanie, zopakovanie krátkych viet v cudzom jazyku, to všetko hrá vo váš prospech. Počas prípravy viete vylepšiť mnohé detaily. Skúste si to.

Výber oblečenia je dôležitý aj keď sa môže zdať, že vás budú vidieť len po plecia. Počas pohovoru môže dôjsť k situácii, kedy budete musieť vstať od počítača. Svojím starostlivo vybraným oblečením tiež dávate najavo rešpekt k pracovnej pozícií a k ľuďom, ktorých stretnete na interview. Pocit z formálneho oblečenia vám tiež pomôže podporiť udržanie profesionálneho prístupu. Oblečte sa tak, akoby ste už boli súčasťou spoločnosti. Samozrejmosťou má byť kontrola pozadia, ktoré bude vidieť na obrazovke za vami, alebo nastavenie automatického pozadia vo vybranej aplikácii. 

Poznajte svoje vybavenie

Dostali ste pozvánku vo video komunikačnom nástroji, s ktorým nemáte ešte praktickú skúsenosť? Zariadenie, ktoré používate si budete musieť vyskúšať predtým, ako sa reálne spojíte so zástupcami spoločnosti za účelom pracovného interview. Program, ktorý plánujete využiť môže vyžadovať zmenu nastavení vo vašom zariadení, ktorú určite nechcete riešiť na poslednú chvíľu. 

Pozerajte sa do kamery a nie niekam na obrazovku. Chcete predsa pôsobiť tak, že sa rozprávate priamo s účastníkmi pohovoru. Umiestnite svoju tvár mimo úplného stredu obrazu, budete pôsobiť prirodzenejšie. Vyskúšajte si najpoužívanejšie nástroje: MS Teams, Zoom, Skype, Google meet či iné, ktoré navrhne daná spoločnosť.

Zabezpečenie pripojenia

Určite je veľmi dôležité urobiť dobrý prvý dojem. Technickým problémom sa dá rozumieť a tiež sa dajú vyriešiť. Ešte lepšie je zabezpečiť všetko tak, aby vám nezlyhalo spojenie alebo aby ste sa mohli v priebehu pár minút pripojiť z iného zariadenia. Každý má rád človeka, ktorý si vie poradiť s nepredvídanou situáciou. Majte pripravené ďalšie zariadenie, z ktorého sa môžete v prípade potreby pripojiť. Tiché prostredie, bez nepredvídaných prerušení je dôležitou súčasťou.

Pripravte si pomôcky

Samozrejmosťou by mal byť papier na poznámky a pero alebo ceruzka. Tiež je šikovné mať pripravené farebné fixky alebo pastelky a čisté hárky papiera. Otázky a úlohy počas interview môžu byť nečakané a budú sa vám lepšie plniť s pripravenými pomôckami. A budete mať možnosť príjemne prekvapiť v prípade potreby. Tiež majte k dispozícií vytlačenú kópiu svojho CV, alebo ho majte zobrazené na inom zariadení. Buďte pripravený odoslať na požiadanie kópiu vášho CV v pdf formáte všetkým zúčastneným. Online interview majte stále zobrazené na jednom zariadení. Pre každý prípade si pripravte aj fotografie týkajúce sa vášho života a záujmov, aby ste ich na požiadanie mohli zobraziť. 

Urobte si prieskum

Vyhľadajte si všetky informácie, ktoré môžete o spoločnosti, kde sa uchádzate o zamestnanie. Pozrite si ich vývoj v predchádzajúcich rokoch, skontrolujte recenzie ich produktov, prečítajte si otázky ich zákazníkov na sociálnych sieťach a tiež reakcie spoločnosti. Spoznajte kompletne ich web stránku a pozrite sa aj na prípadnú konkurenciu. Ak ste nenašli prezentáciu spoločnosti na niektorej sociálnej sieti, môžete sa kľudne zaujímať o túto skutočnosť v rámci priestoru pre vaše otázky. 

Vaše otázky

Určite viete nájsť množstvo zoznamov s otázkami, ktoré sa môžete spýtať počas interview. Aj si ich vyhľadajte a urobte si vlastný výber. Zamerajte sa na dojem, ktorý chcete vytvoriť a tým je úprimný záujem o prácu v danej spoločnosti. Ak sa zaoberajú riešeniami pre klientov, spýtajte sa na hypotetický príklad. Máte záujem sa ďalej vzdelávať? Spýtajte sa na možnosti v rámci spoločnosti. Spoznajte ideálnu predstavu o kandidátovi pre ponúkanú pozíciu. Starostlivo vyberte a aj prispôsobte otázky, ktoré sa spýtate. 

Kvalitnou prípravou získate pocit, že máte veci pod kontrolou a budete lepšie reagovať na otázky a nečakané situácie. Tiež nezaškodí hlboké dýchanie a kratší strečing pred interview. Zvládnete to.

 

 

-----

Ing. Jana Ovesná
Kariérny poradca