Deň Absolventov 19.3.2024 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave