Prednášali sme o dôležitosti pracovných stáží študentom Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Späť

V utorok 26.3.2024 sme zorganizovali seminár na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sme študentom vysvetľovali podstatu a dôležitosť získavania praxe počas štúdia prostredníctvom pracovných stáží. Súčasťou semináru bola aj prezentácia študenta, ktorý sa v rámci nášho projektu už niekoľkých stáží zúčastnil a s ostatnými študentami sa podelil o svoje bohaté skúsenosti. Je pre nás úžasné vidieť ako sa mladí ľudia inšpirujú navzájom v tejto dôležitej téme.

Sme radi, že po dlhšej dobe, počas ktorej sme sa so študentami stretávali prevažne v online forme, sa nám podarilo so študentami stretnúť tvárou v tvár a porozprávať sa o dôležitosti získavania odbornej praxe pred ukončením štúdia.

Veľmi nás potešila početná účasť študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave a už sa tešíme na ďalší event.