Stážista.sk na IAESTE Dňoch Príležitostí na Komenského Univerzite v Bratislave.

Späť

Počas minulého týždňa sme predstavili náš projekt Stážista.sk na IAESTE Dňoch Príležitostí na Komenského Univerzite v Bratislave, kde sme mali možnosť interakcie s mnohými perspektívnymi študentami. Naše stretnutia s mladými ľuďmi boli príležitosťou predstaviť Stážista.sk ako revolučný projekt pre ich kariérny rast. Stážista.sk vstupuje na scénu s jedinečným prístupom k prepojeniu študentov s atraktívnymi stážami a pracovnými príležitosťami, aby boli po ukončení štúdia pripravení na pracovný trh ako absolventi s praxou.

Sme nadšení, že sme mohli byť súčasťou tohto podujatia a tešíme sa na budúce spolupráce nielen so študentami ale aj zamestnávateľmi a slovenskými univerzitami.

Ďakujeme partnerskej organizácii IAESTE a tešíme sa na ďalšie spoločé akcie.

 

Tým Stážista.sk