WorkSpace Europe

Aktuálne žiadne.
Aktuálne žiadne.
Profil spoločnosti

WorkSpace Europe je súkromná vzdelávacia organizácia so zameraním na prípravu študentov vysokých škôl na vstup do praxe prostredníctvom rôznorodých projektov a podporných programov Európskej Únie.

Od nášho založenia v roku 2011 sa špecializujeme na organizovanie zahraničných pracovných stáží pre študentov slovenských a európskych vysokých škôl v rámci programu EÚ Erasmus+.

WorkSpace Europe
Názov spoločnosti WorkSpace Europe
Oblasť pôsobenia Vzdelávanie
Počet zamestnancov 6-9
web stránka www.workspaceeurope.sk