O nás

Späť

Tento projekt vznikol z dielne organizácie WorkSpace Europe, ktorá už viac ako 10 rokov úzko spolupracuje so slovenskými vysokými školami v oblasti zamestnanosti VŠ absolventov, zahraničných stážových programov v rámci EU programu Erasmus+ ako aj prepájania vysokých škôl so svetom zamestnávateľov. WorkSpace Europe je zároveň zakladateľom a koordinátorom jediného slovenského konzorcia vysokých škôl pre Erasmus+ zahraničné pracovné stáže. Spolupracujeme s viac ako 1000 zahraničnými univerzitami, sme členmi zahraničných obchodných komôr na Slovensku ako aj medzinárodných asociácií zameraných na prípravu študentov vysokých škôl do praxe a prepájanie sveta vysokých škôl so svetom zamestnávateľov. 

Každoročne umiestňujeme stovky vysokoškolákov na odborné pracovné stáže do firiem, organizujeme eventy, workshopy a vytvorili sme rôzne projekty s cieľom zlepšiť ich pripravenosť a uplatniteľnosť do pracovného sveta po ukončení ich štúdia. Vytvorili sme široký network študentov a absolventov a dlhodobo spolupracujúcich firiem. Rozumieme potrebám obom a projekt stážista.sk logicky nadväzuje na našu doterajšiu činnosť a expertízu.

Chceme priradiť pravú hodnotu slovu "stáž" s jej komplexným prínosom pre vysoké školy, študentov a zamestnávateľov v našej spoločnosti. Pre nás stážista nie je brigádnik. Primárny cieľ stážistu je získať pracovné skúsenosti vo svojom odbore, naučiť sa a rozvinúť odborné znalosti a zručnosti v praxi. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu bude zo slovenských vysokých škôl vychádzať stále viac "stážistov" a CV slovenského absolventa bez relevantnej praxe sa stane minulosťou.

Misiou projektu stážista.sk je pomôcť slovenským a zahraničným študentom objaviť kvalitné príležitosti na slovenskom pracovnom trhu a podporiť tak jeho atraktivitu a rozvoj.

Veríme, že Slovensko je dobrým miestom pre kariérne uplatnenie absolventov vysokých škôl s množstvom kvalitných slovenských a zahraničných zamestnávateľov.
Chceme podporiť študentov v kariérnom napredovaní na Slovensku a aby sa po získaní medzinárodných skúseností v zahraničí na Slovensko vrátili.