O nás

Späť

Stážista.sk je kariérny portál, ktorý spája slovenských študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí si uvedomujú hodnotu relevantnej praxe a majú záujem sa profesionálne rozvíjať na Slovensku, so zamestnávateľmi, ktorí vedia aké je dôležité pomôcť študentom získať odbornú prax počas štúdia a poznajú hodnotu absolventa s praxou.

Tento projekt vznikol nadväzne na aktivity organizácie WorkSpace Europe, ktorá už viac ako 10 rokov úzko spolupracuje so slovenskými vysokými školami v oblasti zamestnanosti VŠ absolventov, prostredníctvom zahraničných stážových programov v rámci EU programu Erasmus+ ako aj prepájania vysokých škôl so svetom zamestnávateľov. WorkSpace Europe je zároveň zakladateľom a koordinátorom jediného slovenského konzorcia vysokých škôl pre Erasmus+ zahraničné pracovné stáže. Spolupracujeme s viac ako 1000 zahraničnými univerzitami, sme členmi zahraničných obchodných komôr na Slovensku ako aj medzinárodných asociácií zameraných na prípravu študentov vysokých škôl do praxe a prepájanie sveta univerzít so svetom zamestnávateľov. 

Každoročne umiestňujeme stovky vysokoškolákov na odborné pracovné stáže vo firmách, organizujeme eventy, workshopy a vytvorili sme rôzne projekty s cieľom zlepšiť ich pripravenosť a uplatniteľnosť do pracovného sveta po ukončení ich štúdia. Máme v databáze tisícky študentov a absolventov a široký network dlhodobo spolupracujúcich firiem. Rozumieme potrebám obom a projekt stážista.sk logicky nadväzuje na našu doterajšiu činnosť a expertízu.

Chceme pomôcť priradiť pravý význam a hodnotu slovu "stáž" s jej kompletným prínosom pre vysoké školy, študentov a zamestnávateľov v našej spoločnosti. Stážista nieje brigádnik. Stážista vystupuje z komfortnej zóny vysokoškolského života, robí o krok viac a pozerá za horizont. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu bude zo slovenských vysokých škôl vychádzať stále viac "stážistov" a CV slovenského absolventa bez relevantnej praxe sa stane minulosťou.

Misiou projektu stážista.sk je pomôcť slovenským študentom objaviť kvalitné príležitosti na slovenskom pracovnom trhu a podporiť tak jeho atraktivitu a rozvoj. Veríme, že Slovensko je dobrým miestom pre kariérne uplatnenie absolventov vysokých škôl s množstvom kvalitných slovenských a zahraničných zamestnávateľov. Veríme, že Slovensko je krajinou, kde sa oplatí po štúdiu ostať a kde sa po naberaní cenných skúseností v zahraničí oplatí vrátiť.