Ako si vybrať správnu kariéru

Späť

Väčšina z nás, už dlhšie pracujúcich, sa na začiatku svojej kariéry poriadne nezamyslela nad tým, čo je pre nás vlastne dôležité. Samozrejme, každý z nás si vybral určitú oblasť a taktiež sa zamyslel nad tým, aby ho daná práca uživila. Ako išiel život, ukázalo sa však, že by bolo dobré zvážiť omnoho viac kritérií.

Práca nie je len výsekom nášho života, kde si zarobíme na samotnú existenciu, ale mala by byť súlade s tým aké hodnoty vyznávame, akými princípmi sa riadime. Vopred by sme si mali odpovedať na otázky, čo je pre nás dôležité – peniaze, stabilita, prestíž, kreativita, odbornosť, pracovné podmienky, štruktúrovanosť alebo naopak kreativita, tímová alebo individuálna práca a pod.

Pri výbere kariéry je však naozaj ťažké poznať odpovede na všetky tieto otázky. S pribúdajúcimi skúsenosťami však každý z nás pomaly zisťuje, v čom sa cíti dobre, či mu viac záleží na atmosfére v práci alebo na vyššom plate, či mu viac vyhovuje stabilita alebo naopak rád skúša rôzne pracovné pozície, či potrebuje mať work-life balance alebo mu nevadí tráviť viac času v práci. Čokoľvek z toho je pre vás dôležité, bude mať vplyv na to, ako budete so svojou kariérou spokojní. 

Skúste si teda už počas štúdia klásť tieto otázky. Nájsť na ne odpovede vám pomôžu skúsenosti z praxe, z dobrovoľníctva, z brigád a v neposlednom rade zo stáží. Práve stáže sú skvelým spôsobom ako si vyskúšať zamestnanie akoby na nečisto a zistiť tak viac o tom, čo je pre vás podstatné v kariére.

Veľmi užitočné je aj zorientovať sa na trhu práce, teda poznať pozície, o ktoré je možné sa uchádzať po vyštudovaní vašej vysokej školy. Môžete tak urobiť napríklad prieskumom na rôznych pracovných portáloch. Tam však nájdete množstvo pozícií  s viac či menej zrozumiteľnými názvami. Ak nebudete vedieť, čo presne znamenajú, skúste si pozrieť napríklad portál https://www.corobim.sk/profesie/. Tu nájdete krátke videovizitky o mnohých profesiách. Na škodu nie je ani pripraviť sa na pragmatickú stránku vašej kariéry, napríklad prostredníctvom porovnania výšky miezd na jednotlivých pozíciách na stránke https://www.platy.sk/

Nestačí však poznať len pracovný trh, jeho možnosti a limity, ale taktiež musíte poznať samého seba. Poznať svoje silné, ale aj slabé stránky, vedieť identifikovať svoje doterajšie úspechy, poznať svoje zručnosti a zdokonaľovať ich. Rozumieť si natoľko, aby ste vedeli v čom sa cítite dobre a v čom už nie.

Maličkosťou vo vašej kariére nie sú ani vzťahy, ktoré nadviažete či už počas štúdia alebo počas stáže. Kontakty vám v budúcnosti môžu priniesť príležitosti pre kariérny rast.