Cestujte na mobilitu ekologickejšie s príspevkom 50 eur na zelené cestovanie

Späť

Zabudnime tentokrát na cestu lietadlom či autom a poďme sa pozrieť na iné možnosti. Vybrať si môžete nízkoemisné dopravné prostriedky ako sú autobusy a vlaky alebo cestu zdieľaným autom tzv. car-pooling (min. 2 osoby cestujúce spoločne na mobilitu).

Pokiaľ si zvolíte jeden z týchto zelenších spôsobov nielenže znížite uhlíkovú stopu vášho Erasmus pobytu, ale takisto môžete využiť jednorazový finančný príspevok na zelené cestovanie vo výške 50 EUR ako doplňujúcu sumu individuálnej podpory. Zároveň vám môžu byť pridelené navyše dni na cestu (max. 2 dni pred mobilitou a max. 2 dni po mobilite). Tieto dni budú započítané do individuálnej podpory s finančným grantom.

Na získanie príspevku je potrebné vyplniť čestné prehlásenie pred odchodom na mobilitu a po skončení mobility je potrebné doložiť cestovné lístky, prípadne lístok s vyúčtovaním za benzín a potvrdenie o zaplatení za účelom zdokladovania cesty na mobilitu.

Cestou na mobilitu sa však všetko len začína a čaká vás ešte veľa možností ako môžete spraviť vašu mobilitu zelenšou. Počnúc vhodne zbalenou batožinou, cez ekologické zariadenie vášho ubytovania až po udržateľné stravovanie, všetko v duchu „Refuse, reduce, reuse, repurpose or recycle“.