Stážista.sk na Dni kariéry na univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Späť

Naše cesty za študentami pokračujú aj v apríli. Tentokrát sme s radosťou prijali pozvanie na Deň kariéry od Univerzitného poradenského centra Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ôsmy ročník podujatia niesol podtitul „Kariéra na Slovensku“.

Dňa kariéry sa mali možnosť zúčastniť študenti a budúci absolventi nielen priamo v mieste konania, ale niektoré podujatia a rozhovory so zamestnávateľmi prebehli aj formou livestreamu. Náš tím ste mali možnosť stretnúť v promozóne, kde sme mnohým študentom odprezentovali portál Stážista.sk. Teší nás, že veľa študentov prejavilo záujem o registráciu a budú tak od nás dostávať relevantné ponuky stáží podľa svojich študijných odborov a zamerania.

V inspiration zóne prebiehali zaujímavé diskusie, ktoré hľadali odpovede na otázku, čo charakterizuje mladých ľudí, ktorí preferujú odísť za prácou do inej krajiny, a čo naopak, môžu ponúknuť domáci zamestnávatelia svojim budúcim zamestnancom, aby ich motivovali začať svoju kariéru práve v ich spoločnosti. 

Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, výbornú organizáciu a možnosť prezentovať Top Zamestnávateľov a ich ponuky pre študentov a absolventov.  

Tým Stážista.sk