Partneri

workspace europe
Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Technická univerzita vo Zvolene
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola manažmentu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
IAESTE Slovakia