Technika Pomodoro vám pomôže zlepšiť manažment času

Späť

Jednou z metód, ktorá vám môže pomôcť so správnym zadeľovaním úloh je technika Pomodoro, ktorú vyvinul vysokoškolský študent Francesco Cirillo. Pri učení používal kuchynský časovač v podobe paradajky, podľa ktorého nakoniec táto metóda získala aj svoje pomenovanie (paradajka - po taliansky pomodoro).

V princípe sa jedná o striedanie presne odmeraných fáz práce (pomodoro) a prestávok. Francesco si časovač nastavil na 25 minút, počas ktorých sa intenzívne venoval práci. Nasledovala krátka pauza, tá sa však predĺžila po každom bloku 4 odpracovaných pomodor.

Ako začať? Na techniku Pomodoro nepotrebujete veľa, stačí vám ceruzka, papier a časovač.

6 krokov techniky Pomodoro:

  • rozhodnite sa, akú úlohu chcete splniť
  • nastavte si časovač na 25 minút
  • pracujte na danej úlohe, pokiaľ vás vyruší nesúvisiaca myšlienka, zapíšte si ju a pokračujte ďalej
  • keď časovač zazvoní, spravte si na papier značku
  • pokiaľ máte na papieri menej ako 4 značky, po každom 25-minútovom cykle si dajte pauzu 3-5 minút,
  • po štyroch cykloch si dajte dlhšiu pauzu 15-30 minút, vynulujte si počet značiek na papieri a pokračujte znova od začiatku

Pomodoro nie je len o striedaní práce a  oddychu. Dôležitú úlohu zohráva aj samotné plánovanie jednotlivých úloh, úlohy je potrebné najprv napísať a zoradiť podľa dôležitosti v rámci daného dňa. To nám pomôže odhadnúť, koľko času budeme na danú úlohu potrebovať. Samotné nastavenie časovača nás motivuje začať, jemné tikanie nás povzbudzuje pokračovať a zazvonenie časovača nám dodáva pocit úspechu.

Vďaka technike Pomodoro môžete získať väčší pokoj, sústredenie, kontrolu nad situáciou, dobré plánovacie schopnosti, zrýchlenie práce, odhodlanie úlohy úspešne ukončiť a v neposlednom rade voľný čas.

Pokiaľ preferujete moderné technológie, nemusíte zostávať pri mechanickom paradajkovom časovači. Stačí si vybrať jednu z množstva aplikácií, ktoré nájdete na internete a začleniť jej používanie do vášho pracovného dňa.